Museets historie

Maniitsoq Museums historie – kort fortalt

Den 25/10 1974 kunne den senere museumsleder Thomas Petrussen – på vegne af kommunens museumsudvalg i Maniitsoq – indbyde til reception i anledning af åbningen af Maniitsoq Museum på Imeqvej B-210, det tidligere kæmnerkontor. Før 1974 havde museumsudvalget i Maniitsoq bl.a. benyttet byens forsamlingshus som udstillingssted.

Sin nuværende placering har Maniitsoq Museum haft siden den 12/1 1980. Tankerne om, at et areal i Kirkegårdsdalen – hvor Maniitsoq Museum i dag ligger – skulle reserveres til museumsområde, stammede imidlertid tilbage fra 1970.

De 4 gamle kolonibygninger fra 1800-tallets anden halvdel, som i dag huser museet, måtte i 1970 nedrives på disses oprindelige placering på havnen i forbindelse med udvidelse af byens fiskeindustrianlæg.  Efter ønske fra Kommunalbestyrelsen blev der udarbejdet et projekt til genopførelse af de 4 bygninger på et areal i Kirkegårdsdalen, idet man i Maniitsoq modsatte sig en anden tanke, der havde været rejst, nemlig at et par eller alle 4 bygninger skulle genopføres som en del af et slags frilandsmuseum ved landsmuseet i Nuuk.

Således rejste to danske arkitekter, Peter Hee og Jørgen Jessen, i 1970 fra København til Maniitsoq for med henblik på senere genopstilling dels at opmåle og registrere, dels at overvåge nedtagningen og opmagasineringen af bygningerne B-16 (assistentbolig (stokværk)), B-25 (gl. butik og pakhus (bindingsværk)), B-28 (bødkerværksted (sten)) og B-56 (værkstedsbygning (sten)). Inden da havde Den Kongelige Grønlandske Handel rømmet bygningerne.

I Maniitsoq blev etableret ”Komiteen for genopførelse af de 4 gamle kolonibygninger i Sukkertoppen”, der siden arbejdede for at få bygningerne genrejst. Bygningerne blev samlet igen i slutningen af 1970’erne, hvor de blev genopført på Illunnguit i Kirkegårdsdalen. I begyndelsen af 1977 kunne de første af bygningerne igen tages i brug. Assistentboligen B-16 indrettedes til bolig, proviantboden B-25 indrettedes til bibliotek, det røde stenhus B-28 indrettedes til varmecentral m.v., mens det hvide stenhus B-56 indrettedes til lokalmuseum, der som nævnt blev indviet den 12/1 1980.

Fra slutningen af 1980’erne fik museet dog problemer med at have plads til alle museumsgenstandene – skindtøj, kajakudstyr, orgler, kunstværker m.m. – og i årenes løb er alle 4 bygninger kommet til at huse Maniitsoq Museum. Den senest tilkommende bygning er B-25, der indtil 2010 lagde rum til byens bibliotek, som herefter flyttede til kommunekontorets lokaler. Alle 4 bygninger er i dag fredede.

Maniitsoq Museum har haft flere prominente besøgende gennem årene. Bl.a. i 1993, hvor daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen med følge og landsstyreformand Lars Emil Johansen var på besøg. Senest har regentparret i 2015 fået en rundvisning på museet.

 

Peter Nygaard

Maniitsoq, 11-11-2015