Historie

Fire gamle kolonibygninger danner rammerne for Maniitsoq Museum. Oprindeligt var disse bygninger opført i området, hvor fiskefabrikken og Pisiffik ligger i dag. Her lå kolonibestyrerens bolig, assistentboligen, et fadeværkshus, bødkerværksted, bageri, bryghus og proviantbod med butik samt fiskehus, laksehus, spækhus og trankogeri.

I forbindelse med etablering af moderne produktionsanlæg til brug i fiskeriet er de gamle bygninger veget for nye. I dag er seks af handelens bygninger fredet. To af disse ligger stadig på deres oprindelige placering, kirken og det lille ligkapel, mens de sidste fire er flyttet til Kirkegårdsdalen og huser museet. Genopførelsen foregik i perioden fra 1970-78.

Museets fire bygninger består af:

Assistentboligen (B-16) - Kunstudstilling.

Proviantboden (B-25) - Udstilling om rensdyrjagt og brugen af indlandet.

Bødkerværkstedet (B-28) - Magasiner.

Tømrerværkstedet (B-56) - Dragtudstilling, Saqqaq-kultur, Nyere tid.